Organisation

Styrelsen 2022

Ordförande

Torbjörn Gillsparr  e-post: info@okosteraker.se

Kassör

Cecilia Ljunggren

Sekreterare

Monica Lagerqvist-Nilsson

Vice ordförande

Håkan Dahlbäck

Ledamot 

Anders Larsson

Ledamot

Jeanette Jonsson

Suppleant

Stefan Svanström

 

Har du någon fråga till orienteringsklubben?

Här finner du kontaktpersoner för olika delar av OKÖ som du direkt kan skicka frågan till:

 

BUNG (Barn/ungdom)

Karin Åhlén, info@okosteraker.se

Uthyrning av klubblokalen

https://hackstastugan.se/ 

Kartor

Erik Andersson, erikand62@gmail.com eller www.norrkartor.se

Arrangemang

Erik Andersson, erikand62@gmail.com 

Österåkerskaveln

info@okosteraker.se

Österåkersmilen

info@osterakersmilen.se
www.osterakersmilen.se

Naturpasset

Michaela Lundell, lundellmichaela@gmail.com
Nayara Gillsparr, n.gillsparr@hotmail.com