Kommunikations-ramverk

OK Österåker har ett flertal olika kommunikationskanaler för att kunna nå de målgrupper vi vill. Både "utåt" mot allmänheten och "inåt" mellan medlemmarna. 

Nedan beskrivs OKÖ:s "kommunikations-ramverk". Det är en beskrivning över de plattformar och kanaler vi använder för extern och intern kommunikation samt vilka målgrupper respektive plattform och kanal vänder sig till.

 

Hemsidan och kalendern

Målgrupp: Alla medlemmar och externa besökare

Innehåll: Planerad och genomförd verksamhet, träningar, tävlingar, klädförsäljning, kallelser till möten med mera. Grundtanken är att ALL information som medlemmarna behöver ska finnas på hemsidan. Övriga plattformar och kanaler är komplement till hemsidan.

Administreras av: kansliet@okosteraker.se

Kommunikation: Enkelriktad


E-postutskick

Målgrupp: Alla registrerade medlemmar

Innehåll: Information och påminnelser om kommande verksamhet

Administreras av: kansliet@okosteraker.se

Kommunikation: Enkelriktad


Eventor

Målgrupp: Alla registrerade medlemmar

Innehåll: Anmälan till tävlingar och intresseanmälan till klubbaktiviteter såsom stafetter och läger.

Administreras av: kansliet@okosteraker.se

Kommunikation: Dubbelriktad


Slack

Målgrupp: Ledare och ”engagerade medlemmar” såsom styrelsen, banläggare, IT-ansvariga, stafett-deltagare mfl

Innehåll: Planering av träningar, egna arrangemang, samordning kring tävlingar och läger med mera.

Administreras av: Styrelsen. Annan Slack-användare kan bjuda in till kontot.

Kommunikation: Dubbelriktad


Whatsapp

Målgrupp: Ledare och föräldrar till ungdomar

Innehåll: Påminnelser om anmälan till träningar och tävlingar och allmänt pepp.

Administreras av: Ungdomsledarna. Gå med i gruppen genom denna länk: https://chat.whatsapp.com/KU8oVKSyLO1IRugftUiqGt

Kommunikation: Dubbelriktad


Snapchat

Målgrupp: Ledare och de äldre ungdomarna ("Vildsvinen")

Innehåll: Påminnelser om anmälan till träningar och tävlingar och allmänt pepp.

Administreras av: Ungdomsledarna. Annan gruppmedlem kan bjuda in till chatten.

Kommunikation: Dubbelriktad


Snapchat

Målgrupp: Ungdomar, utan inblandning av vuxna.

Innehåll: Ja vem vet???

Administreras av: Ungdomarna. Annan gruppmedlem kan bjuda in till chatten.

Kommunikation: Dubbelriktad


Intern Facebook-grupp

Målgrupp: Medlemmar med Facebook-konto

Innehåll: Diskussioner, påminnelser, gött snack

Administreras av: Styrelsen. Ansök om medlemskap

Kommunikation: Dubbelriktad


Officiell Facebook-sida

Målgrupp: Alla medlemmar och externa besökare (”Allmänheten”)

Innehåll: Reklam för vår verksamhet och våra arrangemang    

Administreras av: Styrelsen

Kommunikation: Enkelriktad


Officiellt Instagram-konto

Målgrupp: Alla medlemmar och externa besökare (”Allmänheten”)

Innehåll: Reklam för vår verksamhet och våra arrangemang

Administreras av: Ungdomsledarna

Kommunikation: Enkelriktad


Google Drive

Målgrupp: Ledare och ”engagerade medlemmar” såsom styrelsen, banläggare, IT-ansvariga mfl.

Innehåll: Delning av dokument   

Administreras av: kansliet@okosteraker.se

Kommunikation: Dubbelriktad


Strava-klubben OK Österåker

Målgrupp: Alla medlemmar.

Innehåll: Dela dina träningsframsteg med övriga medlemmar. Dina träningspass visas då i rutan till höger på hemsidan.

Administreras av: Träningsansvarig. Sök medlemskap genom att leta upp klubben på Strava

Kommunikation: Dubbelriktad