Att vara orienteringsförälder

Kul att du och ditt barn är nyfikna på orientering och har valt att prova på detta med OK Österåker! 

Denna artikel är till för att hjälpa dig som har barn som ska gå eller precis har gått nybörjarkursen i orientering när det mesta är nytt och obekant.

Målet är att du skall förstå hur orientering går till, att du skall kunna stödja barnet med att läsa och passa kartan, förstå kontrolldefinitionen, vad svårighetsgraden grön innebär och hur en sådan bana kan se ut. Du skall också ha förståelse för vad som händer när vi springer en tävling.

Som bonus utvecklar du din egen förmåga att hitta rätt i skogen och kanske har lust att själv bli en aktiv orienterare.

Kort om föräldrarollen

Det krävs en del engagemang från dig som förälder. Du behöver vara med ditt barn i skogen tills hen kan springa själv, du behöver skjutsa till tävlingar och slutligen ha ett litet engagemang i vår klubbverksamhet.

Orientering är en idrott som ofta ger ett livslångt intresse och nästan garanterar en aktiv och hälsosam livsstil. Det är dock en ganska stor tröskel att börja med orientering och våra egna undersökningar visar att fler än hälften av de som går en nybörjarkurs inte är tävlingsaktiva efter två år. Det finns alltså goda skäl till att bygga ett intresse men vägen dit kan vara svår om du själv inte har bakgrund inom sporten. Det är knappast en slump att många ungdomar som orienterar har föräldrar med orienteringsbakgrund.

 

Vad kan du göra för att ge ditt barn bästa förutsättningar?

Svenska orienteringsförbundet har gjort en stor studie om varför barn fortsätter med idrotten och det är tre faktorer som sticker ut:

  • Engagerade föräldrar som själva intresserar sig för sporten.
  • Aktivt tävlande från tolvårsåldern.
  • Socialt sammanhang.

Vårt tips är därför att du själv lär dig sporten samt att du motiverar tävlande.

Tävlande i orientering har plats för alla och är en viktig del i orienterares träning och den sociala samvaron.

Som förening tar vi ansvar för att bygga en plattform för att stimulera vänskapsrelationer. Vi anordnar läger, tävlingsresor och andra sociala aktiviteter.

Vad skiljer orientering från annan idrott?

Orienteringen skiljer sig från många andra idrotter som kan ha mera lekkaraktär för de allra yngsta. Ett par bollar i idrottshallen kräver få instruktioner – inom någon minut har barnen på eget initiativ börjat springa omkring och sparka på dem utan att läraren behövt säga någonting.

Orienteringen har inte samma spontana lockelse. Fotbollen kan ge en glädjekick bara genom en lyckad spark, eller att en kompis gör mål – moment som är över på några sekunder. I orienteringen tar momenten längre tid. Kickarna som ett bra vägval till en kontroll kan ge tar ofta flera minuter.

Orientering sker i alla väder och det är okej att springa där det är blött och geggigt. Det är en fysisk krävande sport då orienterare tar sig fram genom obanad terräng.

En annan stor skillnad är att det är en individuell idrott. Det finns inga andra att förlita sig på utan du tar ansvar för din egen prestation. Samtidigt är målen väldigt individuella – en del älskar att tävla och andra älskar att vara ute i naturen eller att umgås med kompisar.

Som förälder skiljer sig orientering från lagsporter då arenorna kan vara svårtillgängliga och samåkning inte sker i samma omfattning.

Orientering i skolan

  • “Jag fattade ingenting”
  • ”Jag sprang bort mig”
  • ”Kontrollen var inte där den skulle”
  • ”Jag hängde på hon framför mig i stället”,
  • ”Jag tycker det är jättetråkigt, vi hade samma kontroller varje år”

Vi har alla våra egna minnen från den obligatoriska orienteringen i skolans idrottsundervisning. För många är minnena negativa eller kanske mest ett stort frågetecken.

Ofta har undervisningen i skolan skett i helklass. Läraren har kanske haft svårt att kontrollera om varje elev verkligen förstått hemligheten med orientering.  Tiden som avsatts för orienteringsundervisning är ofta begränsad till någon enstaka lektion, och barnen har inte fått möjligheten att smälta all information, och verkligen förstå vad det rör sig om.

I OK Österåker strävar vi efter att varje barn och ungdom, med en förälder som stöd, skall kunna genomföra en orientering på lättaste nivå och efter egna förutsättningar. Målet är att gå igenom grunderna som används på alla nivåer i orientering.

Så funkar orientering