OKÖ-Labyrinten

Vi tycker att alla, oavsett fysiska förutsättningar, ska få möjlighet att lära sig kartläsning och att samtidigt testa på vår idrott.

Vi har därför byggt en labyrint avsedd för labyrintorientering. Labyrintorientering innebär att man ska hitta snabbaste vägen genom labyrinten och passera ett antal kontroller med hjälp av en karta.

Banan består av staket byggt i tryckimpregnerat virke och fasta kontroller som kan kombineras i oändligt många banvarianter. Från väldigt enkelt till väldigt svårt.

OKÖ-Labyrinten hittar du bredvid vår klubbstuga Hacksta-stugan vid Malvavägen 42 i Åkersberga.

I brevlådan vid entrén finns kartor med olika banor att välja på. Kontrollerna är utmärkta med kodsiffror enligt bild. Kontrollerna passeras i den ordning som anges på kartan.

Labyrinten är avsedd för alla invånare i kommunen och kan med fördel användas av skolorna i orienteringsundervisningen och av deltagare i daglig verksamhet.

Efter att du är klar lägger du tillbaka kartan i lådan så att fler kan få möjlighet att testa på.

Var rädd om labyrinten, den är byggd av klubbens ungdomar.

 


Om Orienteringskartan

En karta är en förminskad och förenklad avbildning av verkligheten. Orienteringskartan är specifikt framtagen för att användas inom orientering och uppfyller särskilda regler för hur kartan ska se ut. Denna uppsättning regler kring kartans innehåll kallas kartnorm och är internationell. Kartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen. Klicka här för att se en film om hur kartor funkar.

Om Kartskala

Det finns kartor i olika skalor. Skalan visar hur mycket kartan är förminskad i förhållande till verkligheten. Vid orienteringstävlingar och motionsarrangemang används ofta skala 1:10 000 och 1:7 500. En enkel tumregel är att stryka de två sista siffrorna i skalan för att få veta hur många meter en centimeter på kartan är i verkligheten. 1 cm på kartan är således 100 m i verkligheten. Vid sprinttävlingar används skala 1:5.000 eller 1:4 000. OKÖ-labyrinten använder skalan 1:200, dvs 1 cm motsvarar 2 m i verkligheten.

Om att Passa kartan

Genom att passa kartan blir den mycket lättare att läsa och översätta mot terrängen. Att passa kartan innebär att kartans norr (ovankant) ligger i linje med kompassnålens norr (den röda änden). Har du inte någon kompass går det att passa kartan mot terrängen. Tänk dig att kartan är en pusselbit som bara passar in på ett sätt i terrängen. Försök att hålla kartan passad hela tiden. Det innebär att du när du byter riktning, till exempel om stigen du följer svänger, måste ta ett nytt grepp om kartan.

Om Karttecken

Orienteringskartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen.

Klicka här för att lära dig samtliga karttecken

Om Kontrollbeskrivningen

Ofta finns det flera karttecken i kontrollringen. Då kan det vara svårt att tyda vad som ligger i mitten och utgör själva kontrollpunkten. Till din hjälp har du kontrollbeskrivningen som innehåller detaljerad information om banan och kontrollerna. Varje kontroll har en unik kodsiffra som sitter på kontrollen och står på beskrivningen. Kodsiffran bekräftar att du är vid rätt kontroll. I beskrivningen finns även information om vilket terrängföremål kontrollen sitter vid och på vilken sida, tex stenen östra sidan. Kontrollbeskrivningen är oftast tryckt på kartan.