Träningsfilosofi

Varför tränar vi?

Är frågan lika befängd som: Hur långt är ett snöre? Ja, kanske. Svaret är naturligtvis beroende på en rad olika faktorer. En del tränar för att må bra, en del för att få träffa sina kompisar, och en del för att de vill bli bättre på orientering. För de flesta gäller alla dessa tre.

För den som vill utvecklas som orienterare är en god planering av träningen nödvändig. En träningsplanering är en plan för hur du konkret ska jobba med träningen för att utvecklas som orienterare.

OK Österåkers träningsutbud försöker i möjligaste mån följa Svenska Orienteringsförbundets utvecklingsplan och dess beskrivning av hur en träningsplanering utformas.

Därför delas kalenderåret in i fyra olika perioder (makrocykler)

Varje kalendervecka utgör därefter en mikrocykel. Läs mer om träningsplanering, träningscykler och periodisering här.

Grundtränings-/uppbyggnadsperiod (Dec-Mars)

 • Intrvallträning
 • Löpstyrka och långpass
 • Styrkegympa

OL-specifik träningsperiod (Apr-Jun)

 • Intervallträning
 • OL-teknik
 • Tävlingar (i träningssyfte)

Tävlingssäsong (Juli-Sept)

 • OL-teknik
 • Tävlingar

Återhämtningsperiod (Okt-Nov)

 • Återhämtning
 • Lugn löpning
 • Alternativ träning

 

All träning finns finns angiven i Kalendern.

 

Vi följer Svenska orienteringsförbundets (SOFT) riktlinjer för barn- och ungdomsträning. Tränarhandböckerna har titlar som tydligt visar träningsfilosofin för olika åldersgrupper.

 

Barn 8-12 år

Filosofin för barn t o m ca 12 år är att orientering först och främst skall vara roligt och lekfullt. Träningen här har oftast avgränsade moment med tydliga instruktioner. 

Vi tränar mot att klara banor i vit svårighetsgrad (HD10/Mycket Lätt) och gul svårighetsgrad (HD12/Lätt).

Tränarhandbok: ”Orientera för att ha kul”

 

Ungdomar 13-16 år

Filosofin är att de yngre ungdomarna skall lära sig träna. Det innebär att de skall lära sig förstå vad de tränar och varför, kunna analysera sina styrkor och svagheter och kunna fatta egna beslut om sin träning. 

Träningen för denna målgrupp innehåller också teoretiska moment i syfte att öka ungdomarnas förmåga att reflektera över träning, mål och beslutsfattning. Orienteringstekniken kompletteras med orienteringstaktik. Självvärdering efter momenten förkommer ofta.

Vi tränar mot att klara banor i orange svårighetsgrad (HD14/Medelsvår) och violett svårighetsgrad (HD16/Svår).

Tränarhandbok: ”Orientera för att lära sig träna”

 

Juniorer 17-20 år

Filosofin för de äldre ungdomarna är att de skall lära sig tävla. Det innebär att de utifrån egna tävlingsambitioner skall kunna planera sin träning och sitt tävlingsdeltagande. 

Träningen för målgruppen omfattar främst OL-banor där förmågan under längre moment (fullängdsbanor) utvecklas. Självvärdering sker enligt grunderna från ungdomstiden. Teknikmoment förkommer också här, t ex för att finslipa svaga sidor. Mycket träning sker enskilt.

Vi tränar mot att klara banor i blå/svart svårighetsgrad (HD18, HD20 och Svår). 

Tränarhandbok: ”Orientera för att lära sig tävla”