Årsmöte

 • tisdag 20 februari 2024
 • 19:00
 • årsmöte

Välkomna till Hackstastugan 20/2 kl 19:00. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 januari.

Kallelse och övriga dokument finns att läsa här.

Du behöver vara inloggad för att kunna läsa dokumenten.

 • Kallelse (länk)
 • Föredragningslista (länk)
 • Verksamhetsberättelse 2023 (länk)
 • Balansrapport 2023 (länk)
 • Resultatrapport 2023 (länk)
 • Budget 2024 (länk)
 • Revisorernas berättelser (länk)
 • Verksamhetsplan 2024 (länk)
 • Stiftelsens förslag till upplösning (länk)
 • Styrelsens förslag till yttrande ang stiftelsen (länk)
 • Valberedningens förslag till styrelse (länk)