Årsmöte

  • tisdag 20 februari 2024
  • 19:00
  • årsmöte

Kallelse till årsmöte

Välkomna till Hackstastugan kl. 19:00

Föredragningslista (länk kommer)

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den XX januari.