Nyheter

Save the date! Årsmöte 21/2 2023

  • 8 nov 2022

Den 21 februari 2023 är det dags år OKÖ:s årsmöte. Det innebär att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 24 januari.